ยูนิเซฟ หนุนออก กม.ปกป้องเด็กจากการตลาดอาหาร ‘หวาน มัน เค็ม’

อาจารย์ ดร.นงนุช จินดารัตนาภรณ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งเป็นคำถามว่า ช่วงที่ผ่านมา สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขทำงานหนัก แต่ทำไมทำงานหนัก ทำงานดี ทำไมโรคอ้วนในเด็กไทยไม่ลดลง ขณะที่ยอดการขายอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล โซเดียม ในกลุ่มนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอุตสาหกรรมที่ลงทุนทำการตลาดมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร ฉะนั้นควรมีการควบคุมการตลาดที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

“มีงานวิจัยยืนยัน หากประเทศไทยใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารฯ จะคุ้มค่ามากๆ ใช้งบประมาณ 1.13 ล้านบาทในการลดการเกิดภาวะเริ่มอ้วน และโรคอ้วนในเด็กได้ถึง 121,000 คน”

ติดตามอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ข่าว
MONO29: https://mono29.com/news/446520.html
TNN online: https://www.tnnthailand.com/news/social/149648/#google_vignette