การคาดประมาณผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีน้ำหวาน

“การคาดประมาณผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีน้ำหวาน” โดย ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านทางรายการวิทยุ FM 90.5 รายการจับข่าวมาคุย

เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66
สามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube: https://youtu.be/IotaHa-vYB0 หรือ Facebook: https://fb.watch/jrtqZBPjDu/