Prachakorn Forum EP.14

Prachakorn Forum EP.14

ประชากรไทยมีแนวโน้มการย้ายถิ่นไปต่างประเทศสูงขึ้นทุกปี โดยในช่วงแรกส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานเนื่องจากเห็นช่องทางการหารายได้ที่สูงกว่าในประเทศ 
 
คนไทยที่ย้ายไปสหรัฐอเมริกา ก็จะมีความแตกต่างจากคนไทยที่ย้ายไปยุโรป เพราะว่าคนไทยที่ย้ายไปสหรัฐอเมริกาก็จะไปตั้งถิ่นฐาน หรือว่าไปทำงานซะเป็นส่วนใหญ่ แต่คนไทยที่ย้ายไปยุโรป ส่วนใหญ่ไปทางช่องทางของการแต่งงานข้ามชาติ 
 
จากการศึกษา เราพบว่า การสร้างเครือข่ายทั้งในรูปแบบของการคงความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ย้ายถิ่นเองกับครอบครัวประเทศไทย หรือว่าการจะไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ในประเทศปลายทาง
 
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นของคนไทยวัยแรงงานที่ต้องกายย้ายถิ่นไปตั้งรกรากหรือทำงานในต่างประเทศมากขึ้น 
 
ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชม  Prachakorn Forum EP.14 | ในหัวข้อ "วิวัฒนาการการย้ายถิ่นของประเทศไทยร่วมสมัย" 
ตอนที่ 2: การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ 
โดย อาจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
สถาบันวิจัยประชากรและส้งคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Facebook: https://www.facebook.com/ThePrachakorn
YouTube: https://youtu.be/n7o4tnOlXL8
 
 
 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ เดอะประชากร (The Prachakorn): https://www.theprachakorn.com/prachakornforum
หรือ IPSR website : https://ipsr.mahidol.ac.th
 
Facebook: ThePrachakorn
Instagram: ThePrachakorn
Line Official : @theprachakorn
Twitter: @IPSR_MU