เมื่องานรัดตัว จะสร้างครอบครัวได้อย่างไร

ชวนติดตามรายการ “โรงหมอ” EP. 907: เมื่องานรัดตัว จะสร้างครอบครัวได้อย่างไร
วิทยากรโดย รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา – สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

สถานการณ์ครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก จากก่อนหน้านี้หนึ่งครอบครัวมีประมาณ 5-6 คน หรือมากหน่อย 10 คนขึ้นไปก็ยังมีให้เห็น แต่จากการสำรวจในปัจจุบันพบว่า ผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์โดยเฉลี่ยแล้วจะมีลูกเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น สถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่มีแนวโน้มเกิดขึ้นทั่วโลก โดยไทยจัดอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเพราะมีอัตราการเกิดน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่นที่กลายเป็นสังคมคนสูงอายุไปแล้ว ซึ่งหากจัดเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ไทยกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกไปแล้ว

อะไรคือปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้อัตราการเกิดของไทยน้อยลง และสิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลอะไรบ้าง รายการ โรงหมอ เล่าให้ฟังค่ะ
..
ติดตามรับฟังได้ที่ รายการโรงหมอ Thai PBS Podcast
https://www.thaipbspodcast.com/podcast/rongmhor/ep907