ประชากรและสังคม ในมุมมองภาคเอกชน

ประชากรและสังคม ในมุมมองภาคเอกชน

1. คุณธีระ วีรธรรมสาธิต
    รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานสนับสนุนส่วนกลาง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 
2. คุณอลิสรา ศิวยาธร
      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมศิวาเทล  กรุงเทพ
 
3. คุณพีรนุช พุฒตาล
    ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ:  ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณมนชญา ดุลยากร โทรศัพท์ 0-2441-0201-4 ต่อ 311

 

 

February 7, 2018 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua (109)