ข้อเรียนรู้จากการนำเสนอและเข้าร่วม ISPAH 2018

ข้อเรียนรู้จากการนำเสนอและเข้าร่วม ISPAH 2018

Abstract

ขอเชิญชวนชาวสถาบันฯ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมวิจัยที่ทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของสถาบันฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วม INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH CONGRESS 2018 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 
นอกจากประสบการณ์ที่ทีมวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลการวิจัยจำนวน 6 เรื่องทั้งในรูปแบบของ Oral และ Poster presentation แล้ว เรายังได้รวบรวมบรรยากาศและประเด็นน่าสนใจทางสุขภาพในหลากหลายมิติที่สามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันจากงานประชุมดังกล่าวมาฝากชาวสถาบันฯ และผู้ที่สนใจทุกท่านอีกด้วย

November 21, 2018 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua (109)