พัชรี วารีนิล

พัชรี วารีนิล

Master of Arts in Population and Reproductive Health Research (International Program) (Year 40-59)
สำเร็จการศึกษา Academic Year 2005

ข้อมูลติดต่อ


minolta01@thaimail.com
032-318559
Thailand

วิทยานิพนธ์


Thesis Topic : Factors Affecting Unhealthyeating Habits Among Youth Inkanchanaburi Province
Advisor : :
Co-Advisor :
External :