แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมประมง : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมประมง : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

Author(s): Orathai Ard-am, Kerry Richter
Language: English
Year of Publication: 1990
Publisher:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมประมง : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
21 March 2023 0 bytes Download 0 time