สังเคราะห์ 40 ปี IPSR : การประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ. 2514-2556

สังเคราะห์ 40 ปี IPSR : การประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ. 2514-2556

Project Period: May 2013 – May 2014
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Kritaya Archavanitkul


Researcher: Sutthida Chuanwan, Kulapa  Vajanasara, Kanchana Thianlai, Wannee Hutapat, Benjamas Rodphai, Porta Boonyatearana


วัตถุประสงค์: