บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก และผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก และผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

Author(s): Chanhathai (Orathai) Ard-am, Parnnachat Tipsuk, Rungthong  Kramanon, Suriyaporn Chancharoen
Language: Thai
Year of Publication: 2019
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก และผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
1 March 2022 758.20 KB Download 8 time