ทางเลือกของชาวชนบทภาคกลาง : การศึกษาติดตามและเปรียบเทียบผู้ย้ายถิ่นจาก บ้านทางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทางเลือกของชาวชนบทภาคกลาง : การศึกษาติดตามและเปรียบเทียบผู้ย้ายถิ่นจาก บ้านทางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Author(s): Aphichat Chamratrithirong
Language: Thai
Year of Publication: 1983
Publisher:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ทางเลือกของชาวชนบทภาคกลาง : การศึกษาติดตามและเปรียบเทียบผู้ย้ายถิ่นจาก บ้านทางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17 July 2024 0 bytes Download 0 time