การสำรวจความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)

การสำรวจความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)

Project Period: May – September 2017
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Yothin Sawangdee

วัตถุประสงค์: