การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการติดตามงานของแต่ละหน่วยงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลระดับชาติ

การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการติดตามงานของแต่ละหน่วยงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลระดับชาติ

Project Period: August 2013 – September 2013
Project Status: เสร็จสิ้นโครงการ
Principal Investigator: Uraiwan Kanungsukkasem


Researcher: Amara Soonthorndhada, Sirinan Kittisuksathit, Kusol Soonthorndhada , Pojjana Hunchangsith, Manasigan Kanchanachitra


วัตถุประสงค์: