ม.มหิดล ลงชุมชนเสนอรูปลักษณ์ใหม่ของยาปฏิชีวนะ

สัญลักษณ์บนเม็ดยาหรือกล่องยา คำอธิบายการใช้ยาที่ชัดเจนสำคัญต่อสวัสดิภาพผู้ใช้ยา ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการศึกษาใดๆที่เสนอการระบุรูปลักษณ์เฉพาะเพื่อการใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุผล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงบทความของโครงการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Lancet Top 1% ของโลก ถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ยา ผู้จ่ายยา/ขายยา และบุคลากรสาธารณสุข หากระบุรูปลักษณ์ยาปฏิชีวนะให้แตกต่างจากยาชนิดรับประทานอื่นๆ โดยปัจจุบันมีการเรียกชื่อเพื่ออ้างถึงยาปฏิชีวนะหลากหลาย มักจะเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ภายนอกของยา เช่น แคปซูลสีดำ-แดง กระทบต่อการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ยาและผู้ดูแลสุขภาพ ทั้งการจ่ายยา ใช้ยาที่เหมาะสม

ทุกท่านสามารถติดตามข่าว “ม.มหิดลลงชุมชน เสนอรูปลักษณ์ใหม่ของยาปฏิชีวนะ เพื่อชีวิตห่างไกลจากเชื้อดื้อยา” ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

1.MCOT.NET
https://www.mcot.net/view/VRc1sWGg

2.นสพ.แนวหน้า
https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news2023-10-18-2.pdf
https://www.naewna.com/local/763453

3.เมดิคอลไทม์
http://www.medi.co.th/news_detail41.php?q_id=2833

4.เมดิคอลโฟกัส
http://www.medicalfocusth.com/main/index.php?page=news.read&id=1758
https://www.facebook.com/100077220264196/posts/pfbid07aVWb3isWUyBr9VTs5vGFFPiE975qRxpq5iMTgiZof9cNyvDvvyLSxLwnUduQbX5l/?mibextid=oUgV5P

5.TCIJ
https://www.tcijthai.com/news/2023/25/current/13254

6.นิตยสารสาระวิทย์
https://www.nstda.or.th/sci2pub/new-look-antibiotics/

7.Tonkit360 Tonkit360.COM
https://tonkit360.com/121160?fbclid=IwAR2VY5-lxjHSHZOXojp89_n43uAn_agLO9qTudJyP1hM_E3T1VYHpIEqgeY_aem_AYBA5B98vA_YE1Ksw_QLLtAhLQ0vJ8gAks_FOnGBL3jI9fonVvy-wh9EsaS2TECpdiM
https://www.facebook.com/100064013049259/posts/pfbid0FSzWT95DT8MJiEzx3fMBzbDx1NhiYbBopgJy5KfBn3LenwUDv4VBxE3C1mZwEKR7l

8. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหาสาระน่ารู้? เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566

เครดิตภาพจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และแนวหน้าออนไลน์

สัมภาษณ์และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล