ผู้ลี้ภัยในเมือง

“SOME ONE หนึ่งในหลาย” ตอน “ไทยแลนด์แดนอินเตอร์”

พบกับ การให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ผู้ลี้ภัยในเมือง” โดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

MCOT HD 30 https://fb.watch/juNQQUBUcQ/?mibextid=6aamW6