ตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สีประจำสถาบันฯ

Pearl Gray

 

ตัวอักษร (Font)

มหาวิทยาลัยกำหนดชุดตัวอักษร (Font) ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 3 ประเภท คือ

 

ตัวอย่าง ไฟล์นำเสนอ (PPT)

Virtual Background

ฉากหลังจากการประชุมรูปแบบออนไลน์ เช่น WebEx ZOOM

(คลิกขวาที่รูป Save image as)

Virtual Background (Thai)Virtual Background (English)

Please select language to enter site