ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุม

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์ 02 441 0201-4 โทรสาร 02 441 9333
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th

วริศรา ไข่ลือนาม

วริศรา ไข่ลือนาม


Email: waiwingrob@gmail.com
Telephone: 02-4410201-4 ต่อ 301