การตลาดอาหาร: ผลกระทบในเชิงจิตวิทยาเด็ก

Seminar no. 1271
10 July 2024 Time 12:30-13:30 hrs.

Speaker: รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/tdZLaf_Oq6/