โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรม การบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน  และเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ  เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาวะ ปี 2566

โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรม การบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาวะ ปี 2566

เอกสารดาวน์โหลด
Download
3 กรกฎาคม 2567 7.15 MB จำนวนดาวน์โหลด 15 ครั้ง