Prachakorn Forum EP.11 | ภาพสะท้อนงานวิจัยด้านครอบครัว work life balance และคุณภาพชีวิต

Prachakorn Forum EP.11 | ภาพสะท้อนงานวิจัยด้านครอบครัว work life balance และคุณภาพชีวิต

ผู้แต่ง: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , มนสิการ กาญจนะจิตรา, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2564
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
Prachakorn Forum EP.11 | ภาพสะท้อนงานวิจัยด้านครอบครัว work life balance และคุณภาพชีวิต
1 มีนาคม 2565 356.12 KB จำนวนดาวน์โหลด 21 ครั้ง