โครงสร้างอายุและเพศของประชากรสูงอายุในประเทศไทย

โครงสร้างอายุและเพศของประชากรสูงอายุในประเทศไทย

ผู้แต่ง: ปราโมทย์ ประสาทกุล, นางอัญชลี  วรางค์รัตน์, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , มาดี  กาญจนกิจสกุล
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2543
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
โครงสร้างอายุและเพศของประชากรสูงอายุในประเทศไทย
1 มีนาคม 2565 1.82 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง