โครงการ คาดประมาณแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้โครงการ ป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติใน ประเทศไทย (ฟ้ามิตร – 2)

โครงการ คาดประมาณแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้โครงการ ป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติใน ประเทศไทย (ฟ้ามิตร – 2)

ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม – สิงหาคม 2557
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , อรทัย หรูเจริญพรพานิช, กัญญา อภิพรชัยสกุล, ปัทมา แย้มเพกา

วัตถุประสงค์: