โครงการสำรวจอัตราการรับรู้ประเด็นการ สูบบุหรี่มือสองในกลุ่มประชาชน

โครงการสำรวจอัตราการรับรู้ประเด็นการ สูบบุหรี่มือสองในกลุ่มประชาชน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ชุติมา  อยู่สมบูรณ์, กรกนก  พงษ์ประดิษฐ์

วัตถุประสงค์: