โครงการประเมินมาตรการสนับสนุนการจัดซื้อยาของภาครัฐจากผู้ผลิตในประเทศผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย

โครงการประเมินมาตรการสนับสนุนการจัดซื้อยาของภาครัฐจากผู้ผลิตในประเทศผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม – มิถุนายน 2564
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ธีรธร ยูงทอง


วัตถุประสงค์: