โครงการประสานงาน “นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย”

โครงการประสานงาน “นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย”

ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2560 – ธันวาคม 2561
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์


วัตถุประสงค์: