แรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

แรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง: กุศล สุนทรธาดา , จิรกิต  บุญชัยวัฒนา
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2544
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
แรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
1 มีนาคม 2565 2.14 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง