แรงงานนอกระบบในประเทศไทย: ประเด็นงานวิจัยที่ยังขาดหาย

แรงงานนอกระบบในประเทศไทย: ประเด็นงานวิจัยที่ยังขาดหาย

ผู้แต่ง: ธีรธร  ยูงทอง
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2564
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
แรงงานนอกระบบในประเทศไทย: ประเด็นงานวิจัยที่ยังขาดหาย
1 มีนาคม 2565 1.33 MB จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง