แรงงานนอกระบบในประเทศไทย: ประเด็นงานวิจัยที่ยังขาดหาย

แรงงานนอกระบบในประเทศไทย: ประเด็นงานวิจัยที่ยังขาดหาย

ผู้แต่ง: ธีรธร  ยูงทอง
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2564
บรรณาธิการ: บรรณาธิการ :สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN:
Keyword: