เอกสาร Infographic การสำรวจผลกระทบของการ Lockdown ต่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย

เอกสาร Infographic การสำรวจผลกระทบของการ Lockdown ต่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย

ผู้แต่ง: ณปภัช สัจนวกุล
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2564
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; จังหวัดนครปฐม
ISBN:
Keyword: โครงการการสำรวจความเป็นอยู่และการเข้าถึงบริการและการดูแลของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในช่วงระหว่างและหลังการใช้มาตรการปิดเมือง อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสาร Infographic การสำรวจผลกระทบของการ Lockdown ต่อผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย
1 มีนาคม 2565 8.60 MB จำนวนดาวน์โหลด 12 ครั้ง