เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง: จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, รศรินทร์ เกรย์ , พิมลพรรณ นิตย์นรา
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2562
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-418-9
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
1 มีนาคม 2565 4.80 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง