เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร: สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่

เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร: สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่

ผู้แต่ง: มนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, รีนา ต๊ะดี
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2560
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม.
ISBN: 978-616-279-868-9
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร: สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่
1 มีนาคม 2565 3.65 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง