เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

ผู้แต่ง: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กัญญา อภิพรชัยสกุล
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2562
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-370-0
Keyword: เด็ก; การย้ายถิ่น; การเลี้ยงดู; พัฒนาการของเด็ก; สุขภาพและอนามัย; คนต่างด้าว; แรงงานต่างด้าว

เอกสารดาวน์โหลด
เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร
1 มีนาคม 2565 4.00 MB จำนวนดาวน์โหลด 13 ครั้ง