สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง: อารี จำปากลาย
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2561
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-028-0
Keyword: สถิติ, การวิจัย, สังคมศาสตร์, ประชากรและสังคม

เอกสารดาวน์โหลด
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
4 กุมภาพันธ์ 2566 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง