สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงาน และความสุขในการทำงาน

สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงาน และความสุขในการทำงาน

ผู้แต่ง: รศรินทร์ เกรย์ , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, รุ้งทอง  ครามานนท์, เจตพล แสงกล้า
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2559
บรรณาธิการ: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-279-940-2
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงาน และความสุขในการทำงาน
1 มีนาคม 2565 1.67 MB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง