ลักษณะผู้ใช้บริการและปัจจัยกำหนดการใช้บริการรักษาพยาบาลในภาคเอกชน

ลักษณะผู้ใช้บริการและปัจจัยกำหนดการใช้บริการรักษาพยาบาลในภาคเอกชน

ผู้แต่ง: กุศล สุนทรธาดา , วรชัย ทองไทย
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2539
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ลักษณะผู้ใช้บริการและปัจจัยกำหนดการใช้บริการรักษาพยาบาลในภาคเอกชน
1 มีนาคม 2565 1.85 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง