รายได้ หนี้สิน ความสามารถทำใจยอมรับปัญหา และความสุข

รายได้ หนี้สิน ความสามารถทำใจยอมรับปัญหา และความสุข

ชื่อผู้แต่ง : รศรินทร์ เกรย์ , อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , ปราโมทย์ ประสาทกุล, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ชื่อวารสาร : วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีที่ตีพิมพ์: 2555

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Volumn. 13 Issue. 3 Page. 355-363

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: