รายงานสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย ปีที่2 รอบครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2556)

รายงานสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย ปีที่2 รอบครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2556)

ผู้แต่ง: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, จรัมพร โห้ลำยอง, วิภาพร จารุเรืองไพศาล, ศศิกร เจริญศักดิ์, บุรเทพ โชคธนานุกูล, ณัฐพงษ์ รุจิรงค์นางกูล, อารยา ศรีสาพันธ์, เฉลิมพล  สายประเสริฐ, กิติพงศ์  หิริโอตัปปะ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2557
บรรณาธิการ: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย ปีที่2 รอบครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2556)
1 มีนาคม 2565 12.08 MB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง