รายงานวิจัย ความรับผิดชอบด้านครอบครัวและการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพ และความมั่นคงในชีวิตสมรสของผู้บริหารหญิง

รายงานวิจัย ความรับผิดชอบด้านครอบครัวและการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพ และความมั่นคงในชีวิตสมรสของผู้บริหารหญิง

ผู้แต่ง: จรรยา เศรษฐบุตร , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2544
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานวิจัย ความรับผิดชอบด้านครอบครัวและการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพ และความมั่นคงในชีวิตสมรสของผู้บริหารหญิง
1 มีนาคม 2565 2.57 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง