รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง: อารี จำปากลาย, Kathleen Ford , อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , ฟาอีซะห์  ดือราเซะ, กษมา ยาโกะ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 มีนาคม 2565 2.36 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง