รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการละเมิดสิทธิ์ในแรงงานข้ามชาติ และข้อเสนอต่อสังคมไทย

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการละเมิดสิทธิ์ในแรงงานข้ามชาติ และข้อเสนอต่อสังคมไทย

ชื่อผู้แต่ง : A A Ahmad, Abdullahel Hadi
ชื่อวารสาร : มูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และ กองทุนเอดส์โลก
ปีที่ตีพิมพ์: 2556

มูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และ กองทุนเอดส์โลก Volumn. 0 Issue. 0

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: