รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของชาวชนบท : กรณีศึกษาของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของชาวชนบท : กรณีศึกษาของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง: ปราโมทย์ ประสาทกุล, พิมลพรรณ อิศรภักดี
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2543
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการวิจัย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการย้ายถิ่นของชาวชนบท : กรณีศึกษาของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
1 มีนาคม 2565 1.10 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง