พันธนาการข้ามยุค : อุดมการณ์เพศดิ้น  (ไม่เคย) ได้

พันธนาการข้ามยุค : อุดมการณ์เพศดิ้น (ไม่เคย) ได้

ชื่อผู้แต่ง : ธีรนงค์ สกุลศรี
ชื่อวารสาร : สารอาศรมวัฒนธรรม วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ตีพิมพ์: 2560

สารอาศรมวัฒนธรรม วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Volumn. 17 Issue. 2 Page. 91-108

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: