ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการมีโครงการพัฒนาที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการมีโครงการพัฒนาที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง: Weerasit Sittitrai, โยธิน แสวงดี
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2533
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการมีโครงการพัฒนาที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
27 กุมภาพันธ์ 2565 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง