ป่วยไข้ในเรือนจำ: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ

ป่วยไข้ในเรือนจำ: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ

ผู้แต่ง: กุลภา  วจนสาระ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2561
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล: นครปฐม
ISBN: 978-616-443-239-0
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ป่วยไข้ในเรือนจำ: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ
1 มีนาคม 2565 15.76 MB จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง