บทวิเคราะห์เชิงสะท้อนการขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิชาชีพการพยาบาล ตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวา: นัยยะและความหมายต่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทยและประเด็นที่ท้าทาย

บทวิเคราะห์เชิงสะท้อนการขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิชาชีพการพยาบาล ตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวา: นัยยะและความหมายต่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทยและประเด็นที่ท้าทาย

ผู้แต่ง: ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2560
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม.
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
บทวิเคราะห์เชิงสะท้อนการขับเคลื่อนด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิชาชีพการพยาบาล ตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ออตตาวา: นัยยะและความหมายต่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทยและประเด็นที่ท้าทาย
1 มีนาคม 2565 1.64 MB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง