ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย

ผู้แต่ง: สิรินทร์ยา  พูลเกิด, ณปภัช สัจนวกุล
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2563
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-477-6
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย
1 มีนาคม 2565 3.86 MB จำนวนดาวน์โหลด 10 ครั้ง