งานท้าทายที่ลุ่มแม่น้ำโขง การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ได้รับการคุ้มครอง เล่ม 1

งานท้าทายที่ลุ่มแม่น้ำโขง การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ได้รับการคุ้มครอง เล่ม 1

ผู้แต่ง: Elaine Pearson, สุรีย์พร พันพึ่ง, อารี จำปากลาย, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, Aree Prohmmo
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์:
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
งานท้าทายที่ลุ่มแม่น้ำโขง การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย : งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ได้รับการคุ้มครอง เล่ม 1
3 กุมภาพันธ์ 2566 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง