คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในการจัดการปัญหามิติสุขภาพ และสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในการจัดการปัญหามิติสุขภาพ และสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

ผู้แต่ง: กฤตยา อาชวนิจกุล , พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2548
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
คำถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในการจัดการปัญหามิติสุขภาพ และสิทธิของแรงงานข้ามชาติ
1 มีนาคม 2565 5.18 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง