ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนกับพฤติกรรมทางการเกษตร :ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมของชาวนา

ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนกับพฤติกรรมทางการเกษตร :ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมของชาวนา

ผู้แต่ง: ชาย โพธิสิตา
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2529
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนกับพฤติกรรมทางการเกษตร :ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมของชาวนา
27 กุมภาพันธ์ 2565 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง