ความสำเร็จและข้อท้าทายงานด้านเอดส์ กลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้โครงการกองทุนโลก

ความสำเร็จและข้อท้าทายงานด้านเอดส์ กลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้โครงการกองทุนโลก

ผู้แต่ง: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กัญญา อภิพรชัยสกุล, อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , สุรีย์พร พันพึ่ง, นคร เปรมศรี, บุษบา ตันติศักดิ์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2559
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล: นครปฐม
ISBN: 978-616-279-806-1
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ความสำเร็จและข้อท้าทายงานด้านเอดส์ กลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้โครงการกองทุนโลก
1 มีนาคม 2565 16.39 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง